el:student:progress

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
el:student:progress [2017/10/19 14:24]
admin
el:student:progress [2017/10/19 14:37] (current)
admin
Line 9: Line 9:
  
 Για να συμμετάσχετε στην διαδικασία απόκτησης ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού απλά πατήστε πάνω στον τίτλο του. Στην εμφανιζόμενη οθόνη διακρίνονται οι δραστηριότητες από τις οποίες απαρτίζεται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό καθώς και το ποσοστό % της ολοκλήρωσης του.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εκτελέσετε στο ανάλογο κάθε φορά υποσύστημα τις δραστηριότητες που απαρτίζουν το πιστοποιητικό  και εν συνεχεία επιστέφοντας στην ίδια οθόνη να μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά σας  καθώς και την πρόοδο σας σε αυτά.  Για να συμμετάσχετε στην διαδικασία απόκτησης ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού απλά πατήστε πάνω στον τίτλο του. Στην εμφανιζόμενη οθόνη διακρίνονται οι δραστηριότητες από τις οποίες απαρτίζεται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό καθώς και το ποσοστό % της ολοκλήρωσης του.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εκτελέσετε στο ανάλογο κάθε φορά υποσύστημα τις δραστηριότητες που απαρτίζουν το πιστοποιητικό  και εν συνεχεία επιστέφοντας στην ίδια οθόνη να μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά σας  καθώς και την πρόοδο σας σε αυτά. 
 +[{{ :el:student:progress:certificates_main_page.jpg?500 |Πιστοποιητικά εκπαιδευόμενου}}] 
 +[{{ :el:student:progress:certificates_progress.jpg?500 |Πρόοδος ολοκλήρωσης πιστοποιητικών}}]
  
  • Last modified: 2017/10/19 14:24