Η πλατφόρμα Open eClass παρέχει στον εκπαιδευτή μια σειρά από εργαλεία για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού μαθήματος τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια αναλυτικά.