Κατηγορίες ερωτήσεων

Προκειμένου να κατηγοριοποιήσετε τις ερωτήσεις των ασκήσεων επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο στο υποσύστημα «Ασκήσεις»

Επιλογή “Κατηγορίες Ερωτήσεων”

Συμπληρώστε τον τίτλο της κατηγορίας και πατήστε το σύνδεσμο “Υποβολή”.

Εισαγωγή τίτλου κατηγορίας ερωτήσεων

Με αυτό τον τρόπο έχετε δημιουργήσει τις κατηγορίες των ερωτήσεων και θα μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και στο μέλλον.

Κατηγορίες ερωτήσεων