el:teacher:h5p:h5p_objects

Αντικείμενα διαδραστικού περιεχομένου

Ακορντεόν (Accordion)

Με τον μαθησιακό πόρο Ακορντεόν (Accordion) μπορείτε να μειώσετε τον όγκο του κειμένου που εμφανίζεται σε ένα μεγάλο κείμενο η μια παράγραφο. Ο συγκεκριμένος πόρος έχει τέλεια εφαρμογή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση κειμένου όταν υπάρχει περιορισμένος κάθετος χώρος για την εμφάνιση του κειμένου. Για να εμφανίσετε το αναδυόμενο κείμενο απλά πατήστε πάνω σε αυτό.

Ακορντεόν (Accordion)

Ακολουθία Εικόνων (Agamotto)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου βασίζεται σε HTML5 και επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν, συγκρίνουν και εξερευνούν μια σειρά εικόνων με δια δραστικό τρόπο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προσθέσει σε κάθε εικόνα επεξηγηματικό κείμενο για κάθε μια από τις εμφανιζόμενες εικόνες.

Ακολουθία Εικόνων 1-3
Ακολουθία Εικόνων 3-3

Αριθμητικό κουίζ (Arithmetic Quiz)

Ο τύπος αριθμητικού κουΐζ δημιουργεί αυτόματα κουΐζ τα οποία αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ( multiple choice). Θα πρέπει να καθορίσετε τον τύπο των ερωτήσεων καθώς και τον αριθμό των ερωτήσεων.Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να βλέπουν την βαθμολογία και την επίλυση του quiz.

Αριθμητικό κουίζ

Αρχείο Ήχου (Audio)

Με το συγκεκριμένο δια δραστικό περιεχόμενο μπορείτε να μεταφορτώσετε μια ηχογράφηση ή ένα τύπο αρχείου ήχου όπως wav,mp3 ή ακόμη και να εισάγετε ένα σύνδεσμο ηχογράφησης.

Αρχείο Ήχου

Αρχείο Εγγραφής Ήχου (Audio Recorder)

Με το συγκεκριμένο δια δραστικό περιεχόμενο μπορείτε να ηχογραφήσετε την φωνή σας και να αναπαράγετε η να κατεβάσετε ένα αρχείο τύπου wav της εγγραφής σας. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τα συστήματα τύπου LMS. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και για την υποβολή εργασιών προφοράς και εκφοράς του λογού.

Αρχείο Εγγραφής Ήχου

Γράφημα (Chart)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν γραφήματα πίτας και ραβδογράμματα. Επιλέξτε τον τύπο που επιθυμείτε και εισάγετε τις τιμές για την δημιουργία του αντίστοιχο γραφήματος. Διαχειριστείτε τα χρώματα και καθορίστε τις επιμέρους ιδιότητες του κάθε μέρους του γραφήματος.

Γράφημα πίτας
Ραβδόγραμμα

Κολάζ (Collage)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου επιτρέπει στους χρήστες να παρουσιάζουν μια σειρά εικόνων με προσαρμοσμένη διάταξη χρησιμοποιώντας για την απεικόνιση τους τον φυλλομετρητή τους (web browser). Καθορίστε την διάταξη την οποία θα έχουν οι εμφανιζόμενες εικόνες καθώς και τα διαστήματα ανάμεσα σε αυτές.

Κολάζ

Στήλη (Column)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου βασίζεται σε HTML5 και επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) , κείμενα και άλλου τύπου δια δραστικό περιεχόμενο και όλα αυτά να ομαδοποιηθούν με την μορφή “στήλης”. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να συγκεντρώσουν μια σειρά μαθησιακών πόρων και να δημιουργήσουν ένα νέο σύνολο το οποίο περιέχει όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Column

Παρουσίαση Μαθήματος (Course Presentation)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου βασίζεται σε HTML5 και επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) , κείμενα και άλλου τύπου δια δραστικό περιεχόμενο τα οποία ενσωματώνονται μέσα στην παρουσίαση του μαθήματός. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σειρά από διαφάνειες και να ενσωματώσετέ δια δραστικό περιεχόμενο πχ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πράγμα το οποίο ενισχύει το δια δραστικό χαρακτήρα της παρουσίασης.

Παρουσίαση Μαθήματος
Παρουσίαση Μαθήματος
Παρουσίαση Μαθήματος

Σταυρόλεξο (Crossword)

Ο τύπος περιεχομένου σταυρόλεξο crossword σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα online σταυρόλεξα.

Κάρτες Διαλόγου (Dialog Cards)

Οι κάρτες διαλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άσκηση για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να απομνημονεύσουν λέξεις, εκφράσεις ή προτάσεις. Στο μπροστινό μέρος της κάρτας, υπάρχει μια υπόδειξη για μια λέξη ή έκφραση. Γυρίζοντας την κάρτα ο εκπαιδευόμενος αποκαλύπτει μια αντίστοιχη λέξη ή έκφραση. Οι κάρτες διαλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκμάθηση γλωσσών, για να παρουσιάσουν μαθηματικά προβλήματα ή να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να θυμηθούν γεγονότα όπως ιστορικά γεγονότα, τύπους ή ονόματα.

Εργαλείο Τεκμηρίωσης (Documentation Tool)

Το εργαλείο τεκμηρίωσης στοχεύει να διευκολύνει τη δημιουργία οδηγών αξιολόγησης για δραστηριότητες οι οποίες περιέχουν στοχοθεσία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως wizard φόρμας.Κατά την επεξεργασία, ο εκπαιδευτής μπορεί να προσθέσει πολλά βήματα στον οδηγό. Σε κάθε βήμα, ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει ποιο περιεχόμενο μπαίνει σε αυτό το βήμα. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι απλό κείμενο, πεδία εισαγωγής, καθορισμός στόχου και αξιολόγηση στόχου. Στο τελευταίο βήμα του οδηγού, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα έγγραφο με όλες τις εισόδους που έχουν υποβληθεί. Αυτό το έγγραφο μπορεί να μεταφορτωθεί.

Σύρε και Άφησε (Drag and Drop)

Ο τύπος αντικειμένου “ Σύρε και Άφησε” στους εκπαιδευόμενους να σύρουν ένα κομμάτι κειμένου ή μιας εικόνας και να το αφήσουν σε μια ή περισσότερες αντίστοιχες ζώνες εφαρμογής. Έτσι με αυτό τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να συσχετίσουν στοιχεία και να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη οντότητα.Το αντικείμενο drag and drop μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τις γνώσεις του εκπαιδευομένου σε ένα δεδομένο θέμα ως παραλλαγή σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Δοκίμιο (Essay)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου βασισμένος επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση για ένα κείμενο που έχουν συνθέσει. Οι συγγραφείς μπορούν να ορίσουν ένα σύνολο λέξεων -κλειδιών που θα ενεργοποιήσουν μεμονωμένες απαντήσεις εάν βρεθούν ή λείπουν στο κείμενο. Ο εκπαιδευτής ορίζει ένα θέμα και κάποιες λέξεις κλειδιά. Βάση αυτών των λέξεων κλειδιών συνθέτουν το κείμενο τους. Το υποσύστημα αυτό ελέγχοντας εάν περιέχονται αυτές οι λέξεις κλειδιά επιστρέφουν ανατροφοδότηση (feedback) στον χρήστη.

Άσκηση Συμπλήρωσης Κενών (Fill in the Blanks)

Με το εργαλείο συμπλήρωσης κενών οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν τις λέξεις που λείπουν σε ένα κείμενο. Στον εκπαιδευόμενο εμφανίζεται μια λύση αφού συμπληρώσει όλες τις λέξεις που λείπουν ή μετά από κάθε λέξη ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Οι εκπαιδευτές εισάγουν κείμενο και σημειώνουν λέξεις για να αντικατασταθούν με έναν αστερίσκο. Εκτός από την εκμάθηση της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας, η συμπλήρωση των κενών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να αναπαράγει γεγονότα ή να παράγει μαθηματικά συμπεράσματα.

Άσκηση Συμπλήρωσης Κενών

Βρες Πολλαπλά Hotspots (Find Multiple Hotspots)

Με το συγκεκριμένο υποσύστημα ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει ένα τεστ με βάση την εικόνα όπου ο εκπαιδευόμενος θα βρει τα σωστά σημεία σε μια εικόνα. Αυτός ο τύπος περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερωτήσεις όπου οι τελικοί χρήστες, για παράδειγμα, θα βρουν όλα τα σημεία πρόσβασης (hot spots) σε μια εικόνα. Στους τελικούς χρήστες παρέχονται σχετικά σχόλια με βάση το πού κάνουν κλικ.

Πολλαπλά Hotspots

Βρές το Hotspot (Find the Hotspot)

Ο συγκεκριμένος τύπος ερωτήσεων επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δημιουργούν ένα τεστ με βάση την εικόνα όπου ο εκπαιδευόμενος θα βρει το σωστό σημείο σε μια εικόνα.

Βρές το Hotspot

Περιστρεφόμενες κάρτες (Flashcards)

Δημιουργήστε ένα σύνολο κομψών και διαισθητικών καρτών flash που έχουν εικόνες σε συνδυασμό με ερωτήσεις και απαντήσεις. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το πεδίο κειμένου και στη συνέχεια, να ελέγξουν την ορθότητα της λύσης τους.

Περιστρεφόμενες κάρτες

Μάντεψε την Απάντηση (Guess the Answer)

Αυτός ο τύπος περιεχομένου επιτρέπει στους εκπαιδευτές να ανεβάζουν μια εικόνα και να προσθέτουν μια κατάλληλη περιγραφή. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μαντέψουν την απάντηση και να πατήσουν τη γραμμή κάτω από την εικόνα για να αποκαλύψουν τη σωστή απάντηση.

Μάντεψε την Απάντηση

Ενσωμάτωση iFrame (iframe Embedder)

Η εφαρμογή ενσωμάτωσης επιτρέπει στον εκπαιδευτή να ενσωματώσει μια εφαρμογή η περιεχόμενο από εξωτερικό ισότοπο. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ευκολότερη η δημιουργία ενός αντικειμένου από υπάρχουσες εφαρμογές JavaScript.

Ενσωμάτωση iFrame

Hotspots σε Εικόνα (Image Hotspots)

Τα σημεία πρόσβασης εικόνας καθιστούν δυνατή τη δημιουργία μιας εικόνας με διαδραστικά σημεία πρόσβασης. Όταν ο χρήστης πατήσει ένα hotspot, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που περιέχει μια κεφαλίδα και κείμενο ή βίντεο. Χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή hotspots μπορείτε να προσθέσετε όσα hotspots θέλετε.

Hotspots σε Εικόνα

Αντιπαραβολή Εικόνων / Δημιουργία διαδραστικών εικόνων (Image Juxtaposition)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου που επιτρέπει στους εκπαιδευομένους να συγκρίνουν διαδραστικά δύο εικόνες.

Αντιπαραβολή Εικόνων

Αντιστοίχιση εικόνων (Image Pairing)

Η δραστηριότητα αντιστοίχισης εικόνας που βασίζεται επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δημιουργούν ζεύγη εικόνων για αντιστοίχιση. Στους εκπαιδευόμενους παρουσιάζονται μη συζευγμένες εικόνες και πρέπει είτε να χρησιμοποιούν μεταφορά και απόθεση είτε να κάνουν κλικ στις εικόνες που πιστεύουν ότι ταιριάζουν. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται και οι δύο εικόνες σε ένα ζευγάρι να είναι ίδιες, οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να δοκιμάσουν την κατανόηση μιας σχέσης μεταξύ δύο διαφορετικών εικόνων

Αντιστοίχιση εικόνων

Σειροθέτηση Εικόνων (Image Sequencing)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου αλληλουχίας εικόνας βασισμένος σε επιτρέπει στους εκπαιδευτές να προσθέσουν μια ακολουθία δικών τους εικόνων (και προαιρετική περιγραφή εικόνας) με μια συγκεκριμένη σειρά. Η σειρά των εικόνων θα είναι τυχαία και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να τις αναδιατάξουν με βάση την περιγραφή της εργασίας.

Σειροθέτηση Εικόνων

Εναλλαγή εικόνων (Image Slider)

Είναι ένα ρυθμιστικό εικόνας βασισμένο το οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δημιουργούν ρυθμιστικά εικόνας με απόκριση με λειτουργία πλήρους οθόνης με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Παρουσιάστε τις εικόνες σας με ελκυστικό τρόπο με ευκολία. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει απλώς να ανεβάζουν εικόνες και να παρέχουν εναλλακτικά κείμενα για τις εικόνες.Οι επόμενες δύο εικόνες είναι πάντα προφορτωμένες, οπότε η εναλλαγή μεταξύ των εικόνων θα είναι συνήθως γρήγορη χωρίς καθυστέρηση για τη φόρτωση της επόμενης εικόνας.Οι εικόνες ενδέχεται να παρουσιάζονται ως μέρος της σελίδας ή σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Όταν χρησιμοποιείται ως μέρος της σελίδας, το σύστημα θα επιλέξει έναν σταθερό λόγο διαστάσεων ανάλογα με τις εικόνες που χρησιμοποιούνται. Οι εκπαιδευτές μπορεί να αποφασίσουν να χειριστούν διαφορετικά τους λόγους διαστάσεων.

Εναλλαγή εικόνων 1
Εναλλαγή εικόνων 2

Διαδραστικό Βιβλίο (Interactive Book)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου υποστηρίζει τη δημιουργία διαδραστικών βιβλίων. Επιτρέπει στους εκπαιδευτές να συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες διαδραστικού περιεχομένου, όπως διαδραστικά βίντεο, ερωτήσεις, παρουσιάσεις μαθημάτων και πολλά άλλα σε πολλές σελίδες.

Διαδραστικό Βιβλίο

Διαδραστικό Βίντεο (Interactive Video)

Ένας διαδραστικός τύπος περιεχομένου βίντεο βασισμένος ο οποίος επιτρέπει στους εκπαιδευτές να προσθέτουν πολλαπλές επιλογές και να συμπληρώνουν τις κενές ερωτήσεις, το αναδυόμενο κείμενο και άλλους τύπους αλληλεπιδράσεων στα βίντεό τους χρησιμοποιώντας μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα βίντεο ενδέχεται να εμπλουτιστούν με αλληλεπιδράσεις όπως επεξηγήσεις, επιπλέον φωτογραφίες, πίνακες, Συμπληρώστε το κενό και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις κουίζ υποστηρίζουν την προσαρμοστικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να μεταβείτε σε άλλο μέρος του βίντεο με βάση τις πληροφορίες του χρήστη. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να προσθέσετε διαδραστικές περιλήψεις.

Διαδραστικό Βίντεο

KewAr Code

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δημιουργούν ενεργούς κωδικούς QR. Ο KewAr Code επιτρέπει στους σχεδιαστές περιεχομένου να δημιουργούν γνωστούς κωδικούς QR. Αυτοί οι κωδικοί QR μπορούν να κωδικοποιήσουν διευθύνσεις URL, αλλά και πληροφορίες επικοινωνίας, συμβάντα, γεω-τοποθεσίες κ.λπ. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τους σαρώσουν με έναν αναγνώστη κώδικα QR προκειμένου να ενεργοποιήσουν την επιλεγμένη ενέργεια.

KewAr Code

Σημείωσε τις Λέξεις (Mark the Words)

Η σήμανση των λέξεων επιτρέπει στους σχεδιαστές περιεχομένου να δημιουργούν εκφράσεις κειμένου με ένα καθορισμένο σύνολο σωστών λέξεων. Ο τελικός χρήστης επισημαίνει λέξεις σύμφωνα με την περιγραφή της εργασίας και του δίνεται βαθμολογία. Εισαγάγετε το κείμενο και επισημάνετε μέσα σε αστερίσκους τις λέξεις στις οποίες το μέλος πρέπει να κάνει κλικ και οι οποίες αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις.

Σημείωσε τις Λέξεις

Παιχνίδι Μνήμης (Memory Game)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου αποτελεί ένα είδος δοκιμασίας μνήμης ο οποίος επιτρέπει στους συγγραφείς να προσθέτουν τις δικές τους εικόνες (και προαιρετικό κείμενο) σε μια δοκιμασία μνήμης. Για να εκτελέσουν την δοκιμασία, οι χρήστες αναζητούν ζεύγη εικόνων, τα οποία θα εμφανίζουν ένα καθορισμένο μήνυμα κειμένου μόλις βρεθεί ένα ζευγάρι που ταιριάζει.

Παιχνίδι Μνήμης

Άσκηση Πολλαπλής Επιλογής (Multiple Choice)

Αποτελεί ένα τύπο ερωτήσεων ο οποίος όπου ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μπορούν να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης. Στον εκπαιδευόμενο παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση απόδοσης. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μπορούν να έχουν μία ή περισσότερες σωστές επιλογές ανά ερώτηση.

Άσκηση Πολλαπλής Επιλογής

Personality Quiz

Σε αυτόν τον τύπο περιεχομένου, ο εκπαιδευτής ορίζει μια σειρά ερωτήσεων με εναλλακτικές λύσεις, όπου κάθε εναλλακτική αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες προσωπικότητες. Στο τέλος του κουίζ, ο τελικός χρήστης θα δει ποια προσωπικότητα ταιριάζει καλύτερα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε αυτό το κουίζ οπτικά ελκυστικό, π.χ. που αντιπροσωπεύουν ερωτήσεις, εναλλακτικές λύσεις και προσωπικότητες χρησιμοποιώντας εικόνες.

Personality Quiz

Single Choice Set

Το συγκεκριμένο διαδραστικό περιεχόμενο επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δημιουργούν σύνολα ερωτήσεων με μία σωστή εναλλακτική απάντηση ανά ερώτηση. Ο τελικός χρήστης λαμβάνει άμεση ανατροφοδότηση μετά την υποβολή κάθε απάντησης.

Single Choice Set

Ταξινόμηση Παραγράφων ( Sort the Paragraphs)

Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε μια λίστα παραγράφων που θα τυχαιοποιηθούν. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αφήσετε κάθε παράγραφο να είναι μέρος ενός τραγουδιού, ένα μπλοκ κώδικα ή βήματα σε μια συνταγή. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ταξινομήσουν τις παραγράφους στη σωστή σειρά. Από προεπιλογή, οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν έναν βαθμό για κάθε παράγραφο που ακολουθεί την παράγραφο που υποτίθεται ότι ακολουθεί, αλλά μπορείτε να αποφασίσετε να απονείμετε έναν πόντο για κάθε παράγραφο που βρίσκεται στη σωστή θέση.

Ταξινόμηση Παραγράφων

Πες τις Λέξεις (Speak the words)

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου αναγνώρισης φωνής επιτρέπει στους εκπαιδευτές να κάνουν μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί με τη φωνή του χρήστη. Δημιουργήστε τις δικές σας ερωτήσεις και κάντε τον χρήστη να απαντήσει με τη δική του φωνή.

Speak the words set

Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου αναγνώρισης φωνής που επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δημιουργούν σύνολα ερωτήσεων που απαντώνται με τη φωνή του χρήστη. Η ομιλία του συνόλου λέξεων επιτρέπει στους εκπαιδευτές να συνδυάζουν πολλαπλές εργασίες Speak the Words σε ένα σύνολο, ώστε να μπορούν να παραδοθούν μαζί ως ένα μόνο κομμάτι περιεχομένου, παρόμοιο με το σύνολο ερωτήσεων. Ως εκπαιδευτής, υπάρχουν μερικές ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να το κάνετε να συμπεριφέρεται όπως ακριβώς θέλετε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε διαφορετικά μηνύματα για διαφορετικές βαθμολογίες που επιτυγχάνονται από τον εκπαιδευόμενο.

Ιστοριογραμμή (Timeline)

Με αυτόν τον τύπο περιεχομένου μπορείτε να δημιουργήσετε διαδραστικά χρονοδιαγράμματα. Ο τύπος περιεχομένου Timeline σας επιτρέπει να τοποθετήσετε μια ακολουθία συμβάντων με χρονολογική σειρά. Για κάθε εκδήλωση μπορείτε να προσθέσετε εικόνες και κείμενα. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε στοιχεία από το Twitter, το YouTube, το Flickr, το Vimeo, τους Χάρτες Google και το SoundCloud.

Ιστοριογραμμή

True/False Question

Αυτός ο τύπος περιεχομένου επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δημιουργήσουν ερωτήσεις τύπου Αλήθεια-Ψέμα .Ο συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου που μπορεί να λειτουργήσει από μόνος του ή να συνδυαστεί με άλλους τύπους περιεχομένου, όπως η παρουσίαση μαθημάτων. Μια πιο σύνθετη ερώτηση μπορεί να δημιουργηθεί προσθέτοντας μια εικόνα ή ένα βίντεο.

True/False Question

Virtual Tour (360)

Αποτελεί τύπο περιεχομένου εικονικής περιήγησης βασισμένος και επιτρέπει στους εκπαιδευτές να προσθέτουν ερωτήσεις, κείμενα και αλληλεπιδράσεις σε περιβάλλοντα 360 μοιρών. Οι κανονικές εικόνες μπορεί να εμπλουτιστούν με αλληλεπιδράσεις όπως επεξηγήσεις, βίντεο, ήχους και διαδραστικές ερωτήσεις. Οι εικόνες μπορεί επίσης να συνδέονται μεταξύ τους για να δώσουν στον χρήστη την εντύπωση ότι κινείται μεταξύ περιβαλλόντων ή μεταξύ διαφορετικών οπτικών στο ίδιο περιβάλλον.

  • Last modified: 2021/10/18 12:27