• Συζητήσεις:
    • Δυνατότητα οργάνωσης των μηνυμάτων κατά χρονολογική σειρά ή ομαδοποιημένα.
    • Δυνατότητα αποστολής αρχείου.
  • Εργασίες: Δυνατότητα ορισμού εργασίας τύπου αλληλοαξιολόγησης (peer review).
  • Στατιστικά Μάθησης (learning analytics): νέο υποσύστημα
  • Ασκήσεις: Βελτιώσεις στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων και στην εκτέλεση των ερωτήσεων της άσκησης.
  • Βελτιώσεις στο Ερωτηματολόγιο.
  • Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο.
  • Βελτιώσεις στην Ολοκλήρωση μαθήματος.
  • Βελτιώσεις στο Χαρτοφυλάκιο Χρήστη.
  • Νέα θέματα εμφάνισης.