Οδηγοί εγκατάστασης και παραμετροποίησης της πλατφόρμας για τα Δημόσια ΙΕΚ