Θεματικές ενότητες

Στα πλαίσια ενός μαθήματος η πλατφόρμα δίνει στον εκπαιδευτή να δημιουργήσει θεματικές ενότητες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια τμηματική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο διδάσκει ο εκπαιδευτής. Προκείμενου να δημιουργηθεί μια νέα θεματική ενότητα δεν έχετε παρά να πατήσετε στο κουμπί με το σταυρό το οποίο βρίσκεται κάτω από την περιγραφή του μαθήματος.

Δημιουργία νέας θεματικής ενότητας μαθήματος

Στην συνέχεια εισάγεται τον τίτλο και μια σύντομη περιγραφή της θεματικής ενότητας. Τέλος και επιλέξτε το σύνδεσμο “Υποβολή” προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εισαγωγή τίτλου και περιγραφής θεματικής ενότητας

'Eχοντας δημιουργήσει θεματικές ενότητες μπορείτε να τις επεξεργαστείτε μέσω μιας σειράς ενεργειών όπως:

  • Ταξινόμηση (μετακίνηση ενοτήτων πάνω ή κάτω)
  • Επεξεργασία (Αλλαγή τίτλου και περιγραφής)
  • Απόκρυψη (Μη ορατή η ενότητα μόνο για τους εκπαιδευομένους)
  • Κλείδωμα (Είναι ορατή μόνο από τους εγγεγραμμένους στο μάθημα χρήστες)
  • Διαγραφή

Για να υλοποιήσετε μια από τις παραπάνω ενέργειες επιλέξτε για την ταξινόμηση το σύνδεσμο με τα “βέλη” ενώ για τις υπόλοιπες ενέργειες επιλέξτε το σύνδεσμο με το “γρανάζι”.

Επεξεργασία θεματικών ενοτήτων