el:admin:users_administration:administrators

Μπορούν να οριστούν τρεις διαφορετικοί τύποι διαχειριστών της πλατφόρμας. Ο ρόλος του «διαχειριστή» αναφέρεται στον χρήστη που έχει πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας χωρίς κανένα περιορισμό. Ο ρόλος «Βοηθός διαχειριστή» αναφέρεται στον χρήστη που μπορεί να διαχειρίζεται χρήστες και μαθήματα. Δεν μπορεί όμως να έχει πρόσβαση στο αρχείο ρυθμίσεων της πλατφόρμας και γενικότερα στα εργαλεία διαχείρισης του εξυπηρετητή. Ο ρόλος «Διαχειριστής χρηστών» αναφέρεται στον χρήστη που μπορεί να διαχειρίζεται μόνο τους χρήστες της πλατφόρμας. Η πρόσβασή τους στα υπόλοιπα διαχειριστικά εργαλεία δεν επιτρέπεται.

Διαχειριστές
  • Last modified: 2017/07/14 14:55