Συμπλήρωση κενών

Στόχος αυτού του τύπου των επερωτήσεων είναι να συμπληρωθεί από τους εκπαιδευόμενους το κενό με ανάλογη έκφραση (αυστηρή η χαλαρή ταυτοποίηση). Εισάγετε την ερώτηση και εν συνέχεια καθορίστε την έκφραση η οποία αντιστοιχεί στην απάντηση της. Μέσα στα κενά ([ ]) συμπεριλάβετε την απάντηση την οποία θα κληθούν οι εκπαιδευόμενοι να συμπληρώσουν.

Απαντήσεις συμπλήρωσης κενών

Εν συνεχεία πατήστε επόμενο και καθορίστε στο επόμενο βήμα τον βαθμό της ερώτησης.

Καθορισμός βαθμολογίας ερώτησης

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το σύνδεσμο “Δημιουργία”