Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Μοναδική απάντηση)

Καθορίστε την εκφώνηση της ερώτησης και συμπληρώστε τις απαντήσεις της. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε απαντήσεις εκτός από τις δυο υπάρχουσες απλά επιλέξτε ”+απαντ.” (για την αφαίρεση ακολουθείστε την αντίστροφη διαδικασία). Εν συνεχεία συμπληρώστε όλες τις απαντήσεις και εισαγάγετε εάν επιθυμείτε ένα προαιρετικό σχόλιο.

Απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (μοναδική απάντηση)

Μαρκάρετε την σωστή απάντηση και εισάγετε το βαθμό της. Τέλος πατήστε το σύνδεσμο “Δημιουργία” για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.